Đổi trả - Hoàn tiền

Những lý do được gửi yêu cầu Đổi trả - Hoàn tiền

Trong thời hạn quy định của Maychieuquoctrung.com, Người mua có thể gửi yêu cầu Đổi trả - Hoàn tiền cho những lý do sau:

Lý do Đổi trả - Hoàn Tiền

Khách hàng tại Đắk Lắk

Khách hàng vãng lai

 
 

Sản phẩm bể, vỡ

Trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận hàng 

Trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận hàng

 

Sản phẩm đã hết hạn sử dụng

 

Sản phẩm khác với mô tả

 

Sản phẩm là hàng giả/nhái

 

Bạn nhận sai/thiếu hàng

 

Bạn chưa nhận được hàng nhưng nhân viên giao hàng đã cập nhật Trạng thái Đã xử lý

Trong vòng 07 ngày kể từ khi Nhân viên giao hàng gửi thông báo Giao hàng thành công

Trong vòng 03 ngày kể từ khi Nhân viên giao hàng gửi thông báo Giao hàng thành công

 

Bạn chưa nhận được hàng khi quá thời hạn nhận hàng dự kiến

Trực tiếp nhân viên bán hàng hoặc Liên hệ Maychieuquoctrung.com qua 0935.75.935 (giờ hành chính)

Liên hệ Maychieuquoctrung.com qua 0935.75.935 (giờ hành chính)

 

  • Người mua cần cung cấp bằng chứng liên quan đến yêu cầu trả hàng qua Email maychieuquoctrung@gmail.com . Maychieuquoctrung.com khuyến khích bạn chủ động liên hệ với trực tiếp với Nhân viên bán hàng để được hỗ trợ nhanh chóng hoặc Điện thoại: 0935.75.0935 (giờ hành chính)
  • Người mua có thể gửi yêu cầu Đổi trả - Hoàn tiền nếu chưa nhận được hàng hoặc sản phẩm nhận được có vấn đề trong vòng 07 ngày (đối với Khách hàng là Đại lý) hoặc 03 ngày (đối với Khách hàng vãng lai)
  • Người mua sẽ không thể gửi yêu cầu Đổi trả - Hoàn tiền khi quá thời gian quy định.